بهداشت و محیط‌‌ زیست

درباره ما قوانین شرکت بهداشت و محیط‌‌ زیست
  • گام نهادن در راستای حفاظت و بهبود محیط زیست و تلاش برای کاهش حداکثری آثار مخرب و صدمات محیط زیستی ناشی از فعالیت‌های عمرانی این مجموعه، از مهمترین وظایف بلندایستاپی است
  • کلیه پرسنل بلندایستاپی باید نسبت به اصول و قوانین محیط زیست التزام عملی داشته و پیروی و صیانت از آن را جزو وظایف خود بدانند
  • حداقل وظیفه بلندایستاپی پیروی از قوانین و آیین نامه‌های جاری محیط زیست و ترویج فرهنگ مشارکت همگانی در اجرای قوانین آن است
  • بلندایستا پی متعهد است، مسئولیت صدمات محیط زیستی ناشی از سوء مدیریت خود را بر عهده گرفته و در جهت رفع آن تلاش کند