ارزش‌های اخلاقی

درباره ما قوانین شرکت ارزش‌های اخلاقی
  • مسئولیت بلندایستاپی فراتر از رعایت قوانین موجود می باشد. قوانین حداقل‌ها را برای ما تعیین می کنند
  • معیار رفتار بلندایستاپی با اشخاص حقیقی و حقوقی، مهارت، ثبات و حسن نیت است
  • پذیرفتن کاستی‌ها و کوشیدن در جهت رفع خطاها و آثار آنها
  • اولویت منافع بلندایستاپی بر منافع شخصی اعضا و پرسنل
  • حفاظت از اطلاعات محرمانه اشخاص
  • رعایت انصاف، عدالت و صداقت در روابط