معرفی بلندایستاپی

Bolandist (بلندایستاپی) نام شرکتی نوپا با حوزه فعالیتی مهندسی ژئوتکنیک است که بنای آن در سال 1395 توسط گروهی از فارغ التحصیلان رشته مهندسی ژئوتکنیک و با تکیه بر تجربیات علمی و اجرایی برجسته ترین فارغ التحصیلان دانشگاهی فعال در این حوزه گزارده شده است. هدف اول Bolandist فعالیت در حوزه مشاوره و پیمانکاری تخصصی پروژه های گودبرداری عمیق شهری (Deep Excavation) و الحاق مجموعه‌ی آزمایشگاه مکانیک خاک و مطالعات صحرایی به منظور تکمیل و افزایش کیفیت خدمات خود است. پس از رسیدن به اهداف اولیه،Bolandist در نظر دارد حوزه فعالیتی خود را در پروژه های ژئوتکنیکی برون شهری بخصوص نواحی سواحل کشور گسترش دهد. رویای Bolandist تبدیل شدن به مجموعه ای قدرتمند، دقیق، منظم، دانش بنیان، ایده آل گرا و جاه طلب در دیدگاه مخاطبین و جامعه‌ی مهندسین ژئوتکنیک است.

ابزارهای مورد استفاده